Español - Inglés - ábranse Pronunciación
[abrir] v. open; open up; cut open (Medical); spread out, extended; discover, expose; unfold, uncurl; run away, escape; sharpen; turn on; unbar; undo; start, begin
Título: Significado de ábranse ¿Que es ábranse? Definición de ábranse

Compartir esta página